• C/ Perla, S/N - 07600 Playa de Palma
  • (+34) 971 267 070

SUZUKI 650/XT V/STROM

AB 75€

SUZUKI 650/XT V/STROM

Typ Naked/Trail
Engine 66 HP/PS
Price 1 day 85€
Price 2 days 170€
Price 3 days 255€
Price 4 days 320€
Price 5 days 400€
Price +6 days 75€/day
Franchise 450€
Lizenz 24 JAHRE ALTER
  • MOTORRADHELM